Fakta om Kriegers Flak

Hvorfor Kriegers Flak

Den danske del af Kriegers Flak er et 180 km2 stort havområde i Østersøen. Området blev af Energistyrelsens Havmølleudvalg i 2010 udpeget som en af de mest attraktive placeringer for en kommende dansk havmøllepark.

 

Det særlige ved havområdet Kriegers Flak er desuden, at også Sverige og Tyskland har udpeget deres områder på flakket til havmøller, og det anslås, at der totalt vil kunne placeres op til 1.600 MW havmøller på Kriegers Flak.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal opføre og drive havmøllerne. Det afgøres gennem et udbud, som der afgøres i November 2016.  (Kilde; energinet.dk)

Danmarks største havmøllepark
Myndighedsbehandling: Start juni 2014
Udbud af de store anlægsdele: Efterår 2014 - 2016
Kontraktindgåelser: Forår 2015 - 2016
Idriftsættelse: 31. december 2018

Anlægget på havet

Nettilslutningen af havmøllerne på Kriegers Flak kommer på havet til at bestå af to transformerplatforme og søkabler.

Transformerplatforme på havet
For at opsamle strømmen fra de 600 MW havmøller skal der opføres to transformerplatforme. Deres funktion er at opsamle strømmen fra havmøllerne og sætte den elektriske spænding fra havmøllerne op til 220 kilovolt. Platformene placeres ca. 11 km fra hinanden. Det skyldes, at der i havmølleområdet er et område til råstofindvinding, hvor der ikke kan placeres vindmøller. Derfor placeres der 200 MW vindmøller på den vestlige side af råstofområdet og 400 MW på den østlige side.
 Størrelsesmæssigt bliver platformene hver især som transformerplatformen til Anholt Havmøllepark, ligesom de placeres på et fundament af samme type som Anholt platformen. (Kilde;
energinet.dk)

 

Anlægget på landjorden

På land skal der lægges i alt omkring 100 km landkabler og ske ombygninger af eksisterende højspændingsstationer landkabler mellem Rødvig og Bjæverskov.
Fra Rødvig til Bjæverskov lægges der to parallelle 220 kilovolt landkabelsystemer. Et landkabelsystem består af tre ledere, som lægges ved siden af hinanden i en kabelrende.

Ombygning af stationerne i Bjæverskov, Ishøj og Hovegård. For at kunne modtage strømmen fra havmøllerne på Kriegers Flak og sende den videre ud i det eksisterende 400 kilovolt net er det nødvendigt at ombygge stationerne i Bjæverskov, Ishøj og Hovegård. Der installeres nye elektriske komponenter, der kan sætte den elektriske spænding op fra kablernes 220 kilovolt til nettets 400 kilovolt. (Kilde; energinet.dk)